ACTIVATIEREGLEMENT

"LU Eerste Koekje"

Artikel 1: Organisatie

 • 1.1. De activatie ‘LU Eerste Koekje’ (hierna "de activatie" genoemd) wordt georganiseerd door Mondelēz Nederland Services B.V (hierna de "Organisator" genoemd) met maatschappelijke zetel te 4818 CL Breda, Verlengde Poolseweg 34.
 • 1.2. Deelname aan deze activatie gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.
 • 1.3. Deelname aan deze activatie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van het huidige reglement, inclusief eventuele latere wijzigingen, in overeenstemming met artikel 7.2.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelname

 • 2.1. Deelname aan de activatie staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de activatie) die in Nederland woont.
 • 2.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer van de activatie uit te sluiten en/of de stalen niet toe te kennen en/of de activatie geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid van de Organisator, wanneer een deelnemer deze voorwaarden overtreedt en/of als de Organisator, volledig naar eigen goeddunken, ervan overtuigd is dat de deelnemer op een oneerlijke of frauduleuze manier of te kwader trouw te werk is gegaan of de bedoeling heeft om dit te doen.
 • 2.3. Zo is het meer bepaald, maar niet uitsluitend, verboden om robots te gebruiken, alsook elk systeem, toestel, handelwijze of gedrag dat frauduleus, oneerlijk of te kwader trouw is en die het bijvoorbeeld en zonder dat dit uitputtend is, mogelijk zouden maken om automatisch deel te nemen. De Organisator kan officieel klacht indienen tegen of een schadevergoeding eisen van de daders van dergelijk gedrag.
 • 2.4. Bij een klacht of eis tot schadevergoeding zullen de deelnemers dienen te bewijzen dat hun gedrag volledig overeenstemt met dit Reglement.
 • 2.5. Aan de deelnemers kan op elk ogenblik gevraagd worden om het bewijs te leveren van hun identiteit, verblijfplaats en leeftijd.

Artikel 3: Duur

 • 3.1. De activatie begint op 28/11/2022 om 00:00.
 • 3.2. Het einde is gepland op 31/12/2023 om 23:59.
 • 3.3. Alle deelnemingen die na deze datum en tijd worden ingediend, komen niet meer in aanmerking en zullen dus automatisch uitgesloten worden.


Artikel 4 : Prijzen

4.1 : Omschrijving van de prijzen

De prijzen die gedurende de hele wedstrijd te winnen zijn, zijn :

 • 30 x verblijf voor 6 personen in een Premium Cottage in één van de vakantieparken van Center Parcs in België of Nederland. (Ter waarde van 700€* inclusief BTW)
  • Privéterras met tuinmeubilair
  • Uitgeruste keuken met vaatwasser en NESCAFÉ Dolce Gusto
  • Woonkamer met flatscreen TV, radio-cd-speler en open haard
  • Slaapkamer(s) met tweede TV in één slaapkamer
  • Badkamer met bad of douche en föhn
  • Kindermeubilair (babybed/box en kinderstoel)
  • Inclusief:
   • Bedlinnenpakket
   • Eindschoonmaak
   • Keukenpakket (handdoek en vaatdoek)
   • Opgemaakte bedden service
   • Standaard Wi-Fi

 • 6 x verblijf voor 6 personen in een VIP Cottage in één van de vakantieparken van Center Parcs in België of Nederland.( Ter waarde van 1000€* inclusief BTW)
  • Privéterras met tuinmeubilair en barbecue
  • Uitgeruste keuken met vaatwasser en NESCAFÉ Dolce Gusto
  • Woonkamer met flatscreen TV, dvd-speler of Bluetooth Soundsystem en open haard
  • Slaapkamer(s) met tweede TV in één slaapkamer
  • Badkamer met bubbelbad, regendouche en föhn
  • Sauna
  • Kindermeubilair (babybed/box en kinderstoel)
  • Inclusief:
   • Bedlinnenpakket
   • Broodjes dagelijks voor 09.00 uur aan de deur bezorgd
   • Eindschoonmaak
   • Handdoekenpakket (badlaken en handdoek)
   • Keukenpakket (handdoek en vaatdoek)
   • Opgemaakte bedden service
   • Streaming Wi-Fi
   • Verzorgingspakket (shampoo, douchegel, bodylotion)
 • Voor beide verblijven geldt dat deze te boeken zijn voor ofwel een weekendverblijf (3 nachten, vr – ma) of een midweekverblijf (4 nachten, ma – vr) en dit buiten vakantie periodes
 • De geldigheid van deze prijs is tot 12 maanden na uitgifte van de geschenkbon
 • De geschenkbon dient telefonisch/per post ingeruild te worden bij Center Parcs
 • Alle deelnemers aan de wedstrijd die geen van bovenstaande prijzen hebben gewonnen, krijgen via mail een code toegestuurd. Met deze code krijgen ze toegang tot een exclusieve landingspagina van Center Parcs met unieke kortingen.


4.2 : Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald door Center Parcs op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.
Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

*Deze waardes zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang welke periode wordt geboekt


Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer volgende stappen nemen :

5.1.1. Deelname aan de activatie vindt enkel plaats via het internetplatform https://www.lu.nl/ShareTheLUve.

5.1.2 Om geldig aan de activatie deel te nemen, moeten de deelnemers :

 • naar de https://www.lu.nl/ShareTheLUve website gaan;
 • de barcode invullen van 1 van de deelnemende producten *;
 • hun persoonlijke digitale kaartje maken door:
  • aan te duiden welk LU koekje zij als eerste koekje op hun kaartje willen
  • Een titel in te vullen aan wie zij hun eerste koekje willen bezorgen
  • Een persoonlijke boodschap typen gericht aan de ontvanger
 • hun persoonlijke e-mailadres invullen
 • het vakje aanvinken en dit reglement expliciet aanvaarden;
 • *lijst van deelnemende producten

LU ZACHTE TRIO CAKE ORIGINAL
LU TIME OUT GRANENBISCUITS NATUREL
LU TIME OUT GRANENBISCUITS MELKCHOCOLADE
LU TIME OUT GRANENBISCUITS SPECULAAS
LU TIME OUT KOEKREPEN
LU ZACHTE CAKE NATUREL
LU ZACHTE CAKE MET STUKJES MELKCHOCOLADE
LU LUIKSE WAFELS MET CÔTE D’OR
LU LUIKSE WAFELS NATUREL
LU PIM’S SINAASAPPEL
LU BASTOGNE ORIGINAL
LU BASTOGNE DUO
LU SCHOLIERTJE PUUR
LU SCHOLIERTJE MELKCHOCOLADE


5.1.3 Tijdens de duur van de gehele activatieperiode kan er slechts eenmaal worden deelgenomen per persoon, dat wil zeggen één e-mailadres vertegenwoordigt één enkele invoer.

5.1.4. Internetverbinding en andere heffingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. In geen geval mag de deelnemer de Organisator vragen om hem deze kosten te vergoeden.

5.1.5 Het is verboden om deel te nemen met de hulp van andere programma's dan het programma van de website. Het is verboden om dit programma te wijzigen/ aan te passen. Dergelijke acties kunnen leiden tot uitsluiting van de betrokken deelnemers.
.

5.2: Bepaling van de winnaars:

5.2.1 Het proces voor het selecteren van de winnaars van de Actie is als volgt:
Alle inzendingen worden onderworpen aan de evaluatieprocedure.
Een jury, bestaande uit de organiserende leden van de wedstrijd (LU Brand Manager en LU Junior Brand Manager, agentschap), zal de inzendingen beoordelen op basis van:

 • Leunt de boodschap aan bij het concept van het eerste koekje: het eerste koekje is bijzonder en wordt gegeven aan een speciale persoon of een persoon die iets bijzonder gedaan heeft.
 • Is de boodschap origineel & creatief
 • Is de boodschap lief en emotioneel

Met deze beoordelingscriteria wordt rekening gehouden door medewerkers van LU’s moederbedrijf - Mondelez International en andere leden van de jury. Ze zullen individueel een lijst samenstellen van inzendingen die ze als mogelijke winnaars beschouwen en zo nodig een stemming houden.

5.2.2 Er zijn 6 deelname periodes waaruit telkens winnaars worden gekozen.

 1. 28/11/2022 – 28/02/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf
 2. 01/03/2023 – 31/03/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf
 3. 01/04/2023 – 30/04/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf
 4. 01/05/2023 – 31/05/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf
 5. 01/06/2023 -30/06/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf
 6. 01/07/2023 – 31/12/2023: 5 x Premium Cottage verblijf + 1 x VIP Cottage verblijf

5.2.3 De uitslag van de Actie wordt bekendgemaakt binnen de 3 weken volgend op het afsluiten van de deelnameperiode . Er wordt dan per e-mail gecommuniceerd vanuit het agentschap ( Butik Agency).

De winnaars worden slechts eenmaal (1) per e-mail op de hoogte gebracht en gecontacteerd. Als ze na 2 weken niet op deze e-mail reageren, vervalt hun prijs.

5.2.4 De Actie is beperkt tot één inzending en één prijs per gezin (zelfde naam, zelfde postadres, gezinsnaam die overeenkomt met het postadres).


Artikel 6: Beperking aansprakelijkheid

6.1. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade indien de activatie moest worden geannuleerd, gewijzigd, opgeschort of uitgesteld voor gelijk welke reden.

6.2. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitsluiting van deelnemers en/ of in geval van intrekking van samples vanwege een overtreding van de voorwaarden in dit activatiereglement.

6.3. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt bij het verbinden met zijn website.

6.4. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor acties van derden of voor virussen, trojaanse paarden, bugs, fouten, slecht functioneren of alle andere technische of technologische problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de deelname aan de activatie of voor om het even welk falen van de uitrusting van de deelnemer (zonder beperking: hardware, software, internetverbindingstools, telefoonservers, …) of voor het gegevensverlies dat het gevolg zou kunnen zijn van het bovenstaande, niet veroorzaakt door de Organisator, of voor de gevolgen van dergelijk falen voor de deelnemer en de deelname aan de activatie.

6.5. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van storing van het Internet, onderbrekingen, vertragingen in de overdracht van gegevens, computerdefect of elk ander probleem met betrekking tot communicatienetwerken, servers en internetserviceproviders.

6.6. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien specifieke omstandigheden de Organisator verplichten om deze activatie te wijzigen of te annuleren of wanneer de voorziene voorraad prijzen en/of actieverpakkingen uitgeput is.

6.7. De wedstrijd kan mogelijk worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan. De Organisator behoudt zich daarom het recht voor om
- de wedstrijd gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren
- vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisatie dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door lokale autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID19.
Winnaars moeten mogelijk een COVID 19-test afleggen, indien nodig. Winnaars moeten voldoen aan alle maatregelen met betrekking tot COVID19.
6.8. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.
6.9. De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.


Artikel 7: Aanvaarding van het reglement

7.1. Dit reglement kan geraadpleegd worden via het deelnemingsformulier.

7.2. De Organisator kan het reglement op elk moment wijzigen.


Artikel 8: Bescherming van persoonsgegevens

8.1. De gevraagde persoonsgegevens zijn bedoeld voor de Organisator en haar aangestelde reclamebureaus Consultix en Butik Agency.

8.2. De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de activatie deel te nemen. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de activatie (termijn van de activatie zoals gedefinieerd onder artikel 3).Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, is te vinden in onze Privacyverklaring

Deelnemers hebben het recht op toegang tot en correctie van hun gegevens. Deze verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij:

Mondelēz Nederland Services B.V
Verlengde Poolseweg 34
4818 CL Breda

Of via het contactformulier op de websites www.lu.nl.

Artikel 9: Sociale netwerken

9.1. Deze activatie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Twitter of Instagram. Door zijn deelname aan de activatie stemt elke deelnemer ermee in om Facebook, Twitter en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de activatie en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

Artikel 10: Geschillen; toepasselijk wet en bevoegde rechtbanken

10.1. Als u om het even welke klachten of vragen hebt, mag u niet aarzelen om in de eerste plaats met ons contact op te nemen, zodat wij het probleem kunnen proberen op te lossen. U vindt onze contactgegevens in Artikel 1 van dit Reglement.

Op dit Reglement zijn de Nederlandse wetten van toepassing. Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Breda.